logo

Листа на позиции каде што се проценува највисока просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. IT Architect Информациски Технологии

1.956 EUR
Види повеќе

2. Главен извршен директор Топ Менаџмент

1.831 EUR
Види повеќе

3. Регионален Менаџер / Директор Топ Менаџмент

1.661 EUR
Види повеќе

4. Извршен директор Топ Менаџмент

1.603 EUR
Види повеќе

5. ИТ Директор Топ Менаџмент

1.569 EUR
Види повеќе

6. Директор за лизинг Лизинг

1.495 EUR
Види повеќе

7. Java Programmer Информациски Технологии

1.447 EUR
Види повеќе

8. Software Engineer Информациски Технологии

1.391 EUR
Види повеќе

9. Пилот Транспорт, Логистика

1.348 EUR
Види повеќе

10. Директор за продажба Топ Менаџмент

1.298 EUR
Види повеќе

11. Scrum Master Информациски Технологии

1.292 EUR
Види повеќе

12. Инженер DevOps Информациски Технологии

1.279 EUR
Види повеќе

13. C# Programmer Информациски Технологии

1.259 EUR
Види повеќе

14. Javascript Programmer Информациски Технологии

1.250 EUR
Види повеќе

15. User Experience Expert Информациски Технологии

1.247 EUR
Види повеќе

16. QA Automation Tester Информациски Технологии

1.240 EUR
Види повеќе

17. iOS Developer Информациски Технологии

1.224 EUR
Види повеќе

18. IT Product Manager Информациски Технологии

1.193 EUR
Види повеќе

19. Програмер Информациски Технологии

1.192 EUR
Види повеќе

20. Backend developer Информациски Технологии

1.180 EUR
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата