logo

Листа на категории каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
20.852 MKD
icon

2. Преведување, толкување


Види повеќе
27.494 MKD
icon

3. Услужни дејности


Види повеќе
28.112 MKD
icon

4. Хемиска Индустрија


Види повеќе
29.882 MKD
icon

5. Општа работа


Види повеќе
31.792 MKD
icon

6. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
31.906 MKD
icon

7. Дрвна Индустрија


Види повеќе
33.097 MKD
icon

8. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
34.689 MKD
icon

9. Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
34.854 MKD
icon

10. Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
34.903 MKD
icon

11. Култура и Уметност


Види повеќе
34.945 MKD
icon

12. Телекомуникации


Види повеќе
36.139 MKD
icon

13. Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
36.454 MKD
icon

14. Администрација


Види повеќе
36.889 MKD
icon

15. Право и Законодавство


Види повеќе
37.792 MKD
icon

16. Производство


Види повеќе
38.415 MKD
icon

17. Менаџмент со квалитет


Види повеќе
38.446 MKD
icon

18. Трговија


Види повеќе
38.924 MKD
icon

19. Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
40.051 MKD
icon

20. Осигурување


Види повеќе
40.145 MKD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата