logo

Листа на категории каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
319 EUR
icon

2. Општа работа


Види повеќе
321 EUR
icon

3. Услужни дејности


Види повеќе
382 EUR
icon

4. Дрвна Индустрија


Види повеќе
395 EUR
icon

5. Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
401 EUR
icon

6. Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
402 EUR
icon

7. Обезбедување и Заштита


Види повеќе
413 EUR
icon

8. Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
415 EUR
icon

9. Администрација


Види повеќе
416 EUR
icon

10. Култура и Уметност


Види повеќе
429 EUR
icon

11. Хемиска Индустрија


Види повеќе
431 EUR
icon

12. Производство


Види повеќе
432 EUR
icon

13. Преведување, толкување


Види повеќе
434 EUR
icon

14. Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
435 EUR
icon

15. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
452 EUR
icon

16. Трговија


Види повеќе
460 EUR
icon

17. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
460 EUR
icon

18. Транспорт, Логистика


Види повеќе
463 EUR
icon

19. Право и Законодавство


Види повеќе
466 EUR
icon

20. Автомобилска Индустрија


Види повеќе
477 EUR

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата