logo

Листа на категории каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Општа работа


Види повеќе
334 EUR
icon

2. Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
344 EUR
icon

3. Услужни дејности


Види повеќе
393 EUR
icon

4. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
406 EUR
icon

5. Дрвна Индустрија


Види повеќе
436 EUR
icon

6. Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
440 EUR
icon

7. Обезбедување и Заштита


Види повеќе
446 EUR
icon

8. Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
452 EUR
icon

9. Преведување, толкување


Види повеќе
453 EUR
icon

10. Администрација


Види повеќе
454 EUR
icon

11. Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
457 EUR
icon

12. Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
465 EUR
icon

13. Трговија


Види повеќе
465 EUR
icon

14. Производство


Види повеќе
466 EUR
icon

15. Корисничка Поддршка


Види повеќе
467 EUR
icon

16. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
475 EUR
icon

17. Хемиска Индустрија


Види повеќе
482 EUR
icon

18. Право и Законодавство


Види повеќе
482 EUR
icon

19. Култура и Уметност


Види повеќе
485 EUR
icon

20. Транспорт, Логистика


Види повеќе
496 EUR

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата