logo

Листа на категории каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
349 USD
icon

2. Општа работа


Види повеќе
351 USD
icon

3. Услужни дејности


Види повеќе
418 USD
icon

4. Дрвна Индустрија


Види повеќе
432 USD
icon

5. Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
439 USD
icon

6. Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
439 USD
icon

7. Обезбедување и Заштита


Види повеќе
452 USD
icon

8. Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
454 USD
icon

9. Администрација


Види повеќе
454 USD
icon

10. Култура и Уметност


Види повеќе
469 USD
icon

11. Хемиска Индустрија


Види повеќе
472 USD
icon

12. Производство


Види повеќе
472 USD
icon

13. Преведување, толкување


Види повеќе
474 USD
icon

14. Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
476 USD
icon

15. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
495 USD
icon

16. Трговија


Види повеќе
503 USD
icon

17. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
503 USD
icon

18. Транспорт, Логистика


Види повеќе
507 USD
icon

19. Право и Законодавство


Види повеќе
510 USD
icon

20. Автомобилска Индустрија


Види повеќе
521 USD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата