logo

Листа на категории каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Дејности

Просечна нето плата

icon

1. Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
350 USD
icon

2. Општа работа


Види повеќе
360 USD
icon

3. Услужни дејности


Види повеќе
423 USD
icon

4. Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
438 USD
icon

5. Дрвна Индустрија


Види повеќе
444 USD
icon

6. Преведување, толкување


Види повеќе
461 USD
icon

7. Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
467 USD
icon

8. Трговија


Види повеќе
469 USD
icon

9. Обезбедување и Заштита


Види повеќе
470 USD
icon

10. Производство


Види повеќе
473 USD
icon

11. Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
474 USD
icon

12. Администрација


Види повеќе
475 USD
icon

13. Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
479 USD
icon

14. Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
487 USD
icon

15. Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
512 USD
icon

16. Хемиска Индустрија


Види повеќе
519 USD
icon

17. Право и Законодавство


Види повеќе
520 USD
icon

18. Рударство, Металургија


Види повеќе
529 USD
icon

19. Култура и Уметност


Види повеќе
529 USD
icon

20. Транспорт, Логистика


Види повеќе
535 USD

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата