logo
Просечната нето плата во Македонија е
Прикажаната вредност ја претставува просечната плата во Македонија. На износот на платата влијаат бонусите и другите финансиски бенефиции.

Опис на работната позиција

 • Подготовка на градежни планови за јавни работи, инвестициски планови, архитектонски и урбанистички студии, истражувања на локални планови и анализи
 • Развивање на архитектонски дизајни и документација во врска со положбата на градбите, проектна документација на градби, вклучувајќи го нивниот ентериер и екстериер, реконструкција и модернизација на објекти и реставрација на архитектонски обележја
 • Управување со проекти и координација на проекти развиени од страна на инженери, пејзажни архитекти и други експерти, како и стручен надзор на градежните работи за да се обезбеди совпаѓање со одобрената проектна документација
 • Архитектонски работи во графичка и моделирачка форма, вклучувајќи развој на спецификација и техничка документација
 • Давање насоки на инвеститорите и сопствениците на недвижнините и застапување на инвеститорите за време на подготовка и извршување на градежни работи
 • Подготовка на стручни мислења и проценки

Најчестиот пат во кариерата на еден вработен

Графикот покажува како вработените најчесто напредуваат во својата кариера. Кликнете на името на позицијата за да добиете детали со податоци за плата.

Најчесто (>15%)
Невообичаено (5-15%)
Ретко (<5%)

Позиција: Архитект - Градежништво и Недвижности

Работната позиција е
рангирана на

Застапеност на жени на позицијата

Просечна возраст на испитаникот на позицијата

690. место

Асистент на професор во медицинско училиште

Образование, Наука и Истражување

Salary group 1

14.500 - 18.339 MKD

262. место

Продуцент

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми

Salary group 2

18.683 - 38.998 MKD

261. место

Архитект

Градежништво и Недвижности

Salary group 2

17.097 - 40.108 MKD

260. место

Машиновозач

Транспорт, Логистика

Salary group 2

16.845 - 41.479 MKD

1. место

Извршен директор

Топ Менаџмент

Salary group 3

26.431 - 171.829 MKD

Дали овој опсег на плати е преголем?

Дознајте ја просечната плата во вашиот регион со пополнување на краток прашалник

Споредете ја вашата плата со другите

Добијте детални информации за платите во вашата земја

Детална анализа
professional report icon

Pro

Извештај за плата за компании

7.257,00 MKD*

* со вклучен ДДВ / 6.150,00 MKD без ДДВ

Нарачај анализа

Примерок од извештајот →

 • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
 • Вкупна плата и нејзини компоненти (варијабилен дел, бонуси, награди)
 • Распределба на испитаниците во рангови на плати
 • Опсег на платите изразен во 1. децил, 1. квартил, медијана, 3. квартил, 9. децил и просечна плата
 • Детален преглед на сите нефинансиски бенефиции
 • Анализа на финансиски бенефиции