logo
Просечната нето плата во Македонија е
Прикажаната вредност ја претставува просечната плата во Македонија. На износот на платата влијаат бонусите и другите финансиски бенефиции.

Опис на работната позиција

 • Подготовка на градежни планови за јавни работи, инвестициски планови, архитектонски и урбанистички студии, истражувања на локални планови и анализи
 • Развивање на архитектонски дизајни и документација во врска со положбата на градбите, проектна документација на градби, вклучувајќи го нивниот ентериер и екстериер, реконструкција и модернизација на објекти и реставрација на архитектонски обележја
 • Управување со проекти и координација на проекти развиени од страна на инженери, пејзажни архитекти и други експерти, како и стручен надзор на градежните работи за да се обезбеди совпаѓање со одобрената проектна документација
 • Архитектонски работи во графичка и моделирачка форма, вклучувајќи развој на спецификација и техничка документација
 • Давање насоки на инвеститорите и сопствениците на недвижнините и застапување на инвеститорите за време на подготовка и извршување на градежни работи
 • Подготовка на стручни мислења и проценки

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Пробај ја алатката за плати бесплатно

Најчестиот пат во кариерата на еден вработен

Графикот покажува како вработените најчесто напредуваат во својата кариера. Кликнете на името на позицијата за да добиете детали со податоци за плата.

Најчесто (>15%)
Невообичаено (5-15%)
Ретко (<5%)

Позиција: Архитект - Градежништво и Недвижности

Работната позиција е
рангирана на

Застапеност на жени на позицијата

Просечна возраст на испитаникот на позицијата

Дали овој опсег на плати е преголем?

Дознајте ја просечната плата во вашиот регион со пополнување на краток прашалник

Споредете ја вашата плата со другите

Добијте детални информации за платите во вашата земја

Детална анализа
professional report icon

Pro

Извештај за плата за компании

7.257,00 MKD*

* со вклучен ДДВ / 6.150,00 MKD без ДДВ

Нарачај анализа

Примерок од извештајот →

 • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
 • Вкупна плата и нејзини компоненти (варијабилен дел, бонуси, награди)
 • Распределба на испитаниците во рангови на плати
 • Опсег на платите изразен во 1. децил, 1. квартил, медијана, 3. квартил, 9. децил и просечна плата
 • Детален преглед на сите нефинансиски бенефиции
 • Анализа на финансиски бенефиции