logo
Просечната нето плата во Македонија е
20K
22K
24K
26K
 
10% 19K MKD
90% 25K MKD
Споредете ја вашата плата со другите
Прикажаната вредност ја претставува просечната плата во Македонија. На износот на платата влијаат бонусите и другите финансиски бенефиции.

Позиција: Преведувач - Преведување, толкување

Работната позиција е
рангирана на

Застапеност на жени на позицијата

Просечна возраст на испитаникот на позицијата

715. место

Асистент на професор во медицинско училиште - Образование, Наука и Истражување

Salary group 1

14500 - 16878 MKD

498. место

Заменик менаџер на продавница - Трговија

Salary group 2

14500 - 32799 MKD

497. место

Преведувач - Преведување, толкување

Salary group 2

19311 - 25312 MKD

496. место

Професор - Образование, Наука и Истражување

Salary group 2

18058 - 25549 MKD

1. место

Главен извршен директор - Топ Менаџмент

Salary group 3

27830 - 253157 MKD

Добијте детални информации за платите во вашата земја

Детална анализа
professional report icon

Pro

Извештај за плата за компании

6.150,00 MKD без ДДВ

Нарачај анализа

Примерок од извештајот →

  • Плата за работната позиција според регион, образование, работно искуство, големина на компанија и возраст
  • Вкупна плата и нејзини компоненти (варијабилен дел, бонуси, награди)
  • Распределба на испитаниците во рангови на плати
  • Опсег на платите изразен во 1. децил, 1. квартил, медијана, 3. квартил, 9. децил и просечна плата
  • Детален преглед на сите нефинансиски бенефиции
  • Анализа на финансиски бенефиции

Споредба на платите на работното место со слични работни места

Преведувач

19.311 - 25.312 MKD

Лектор

14.500 - 30.975 MKD

Проектен менаџер

Толкувач

14.500 - 39.007 MKD