logo
post thumb

PAYLAB АНАЛИЗА: Колку се високи финансиските бонуси во однос на платите на вработените?

Финансиските бенефиции се атрактивен извор на пари и имаат моќ значително да ја зголемат фиксната компонента на годишниот доход. Работодавците ги користат овие бенефиции за да ги мотивираат вработените во текот на календарската година и да им се заблагодарат за работата што ја извршиле на крајот од фискалната година. Важно е да се запомни дека само некои работодавци ја нудат оваа форма на финансиски бенефит. Во голема мера тие зависат од самата финансиска состојба на работодавачот. Од друга страна пак, нефинансиските бенефиции се многу позастапени во практиката.

post thumb

Дали треба да ја знаете платата на вашите колеги?

Сакале или не, нашиот професионален перформанс на пазарот на трудот се мери преку висината на платата што ја добиваме секој месец. Сепак, луѓето се поделени во ставовите околу тоа дали платите треба да бидат транспарентни и каков би бил ефектот од тоа врз самите нив.

post thumb

5 фактори од кои зависи вашата плата

Секоја компанија си има своја филозофија во одредувањето на висината на платата што ќе им ја даде на своите вработени како компензација за вложениот труд.

Споредете ја својата плата

Добијте бесплатна персонализирана споредба за вашата плата.

Споредете ја вашата плата