logo
post thumb

Како да преговарате за нефинансиски бенефиции

Платата не е се кога станува збор за вашата работа. Додека парите се уште важат за најсилен фактор за мотивација, нефинансиските бенефиции може да бидат подеднакво важни, а некогаш дури и поважни.

post thumb

Очекувана наспроти реална плата: На што да внимавате за време на промена на кариерата?

Анализата на Paylab, меѓународен портал за истражување на платите, укажува на тоа дека луѓето кои за прв пат влегуваат на пазарот на трудот имаат најамбициозни очекувања во однос на нивната плата.

Споредете ја својата плата

Добијте бесплатна персонализирана споредба за вашата плата.

Споредете ја вашата плата