logo

65% од вработените во овој регион заработуваат помалку од просечната плата во регионот која изнесува 42.136,00 MKD.

Постави на страница

x

ПолошкиРаспределба на плати

Постави на страница

Постави на страница

x

ПолошкиПозиции со највисока плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Проектен менаџер - Менаџмент 94.002
Product owner - Менаџмент 82.140
Инженер DevOps - Информациски Технологии 79.954
Менаџер за производство - Менаџмент 77.543
Постар проектен менаџер - Менаџмент 76.317
Software Engineer - Информациски Технологии 76.071
Менаџер на сектор финансии - Менаџмент 75.631
Java Programmer - Информациски Технологии 75.122
ИТ Менаџер - Менаџмент 73.259
Менаџер за квалитет - Менаџмент 72.418
Постави на страница

Постави на страница

x

ПолошкиПозиции со најниска плата

Позиција Просечна нето плата(MKD)
Помошник во стоматолошка ординација - Медицина и Социјална заштита 20.622
Негувател, Личен асистент - Медицина и Социјална заштита 21.924
Благајник - Економија, Финансии, Сметководство 22.703
Медицински лаборант - Медицина и Социјална заштита 23.522
Медицинска сестра - Медицина и Социјална заштита 24.123
Физиотерапевт - Медицина и Социјална заштита 24.282
Ветеринар - Медицина и Социјална заштита 25.338
Фармацевтски лаборант - Медицина и Социјална заштита 25.468
Помлад сметководител - Економија, Финансии, Сметководство 25.788
Сметководител - Економија, Финансии, Сметководство 26.014
Постави на страница

Постави на страница

x

ПолошкиНајчести бенефиции

Постави на страница