logo

Листа на позиции каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Поштар Телекомуникации

16.131 MKD
Види повеќе

2. Шивачка Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

18.097 MKD
Види повеќе

3. Шивач Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

19.550 MKD
Види повеќе

4. Оператор на машина Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

20.391 MKD
Види повеќе

5. Моден дизајнер, Кројач Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

24.823 MKD
Види повеќе

6. Помошник во стоматолошка ординација Медицина и Социјална заштита

25.531 MKD
Види повеќе

7. Чувар Менаџмент

26.166 MKD
Види повеќе

8. Негувател, Личен асистент Медицина и Социјална заштита

26.833 MKD
Види повеќе

9. Преведувач Преведување, толкување

26.842 MKD
Види повеќе

10. Работник на шалтер во обложувалница Трговија

27.704 MKD
Види повеќе

11. Работник на бензинска пумпа Услужни дејности

27.823 MKD
Види повеќе

12. Приправник - студент по право Право и Законодавство

27.938 MKD
Види повеќе

13. Рецепционер Администрација

27.968 MKD
Види повеќе

14. Курир Транспорт, Логистика

28.331 MKD
Види повеќе

15. Медицински лаборант Медицина и Социјална заштита

28.430 MKD
Види повеќе

16. Водоводџија Услужни дејности

28.651 MKD
Види повеќе

17. Медицинска сестра Медицина и Социјална заштита

29.032 MKD
Види повеќе

18. Оператор на машина Хемиска Индустрија

29.093 MKD
Види повеќе

19. Хигиеничар Општа работа

29.186 MKD
Види повеќе

20. Физиотерапевт Медицина и Социјална заштита

29.191 MKD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата