logo

Листа на позиции каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Поштар Телекомуникации

284 USD
Види повеќе

2. Шивачка Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

318 USD
Види повеќе

3. Шивач Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

344 USD
Види повеќе

4. Оператор на машина Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

359 USD
Види повеќе

5. Моден дизајнер, Кројач Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

437 USD
Види повеќе

6. Помошник во стоматолошка ординација Медицина и Социјална заштита

450 USD
Види повеќе

7. Чувар Менаџмент

461 USD
Види повеќе

8. Негувател, Личен асистент Медицина и Социјална заштита

472 USD
Види повеќе

9. Преведувач Преведување, толкување

473 USD
Види повеќе

10. Работник на шалтер во обложувалница Трговија

488 USD
Види повеќе

11. Работник на бензинска пумпа Услужни дејности

490 USD
Види повеќе

12. Приправник - студент по право Право и Законодавство

492 USD
Види повеќе

13. Рецепционер Администрација

492 USD
Види повеќе

14. Курир Транспорт, Логистика

499 USD
Види повеќе

15. Медицински лаборант Медицина и Социјална заштита

501 USD
Види повеќе

16. Водоводџија Услужни дејности

505 USD
Види повеќе

17. Медицинска сестра Медицина и Социјална заштита

511 USD
Види повеќе

18. Оператор на машина Хемиска Индустрија

512 USD
Види повеќе

19. Хигиеничар Општа работа

514 USD
Види повеќе

20. Физиотерапевт Медицина и Социјална заштита

514 USD
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата