logo

Листа на позиции каде што се проценува најниска просечна месечна плата на вработените.

Позиција

Просечна нето плата

1. Поштар Телекомуникации

262 EUR
Види повеќе

2. Шивачка Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

294 EUR
Види повеќе

3. Шивач Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

317 EUR
Види повеќе

4. Оператор на машина Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

331 EUR
Види повеќе

5. Моден дизајнер, Кројач Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија

403 EUR
Види повеќе

6. Помошник во стоматолошка ординација Медицина и Социјална заштита

415 EUR
Види повеќе

7. Чувар Менаџмент

425 EUR
Види повеќе

8. Преведувач Преведување, толкување

436 EUR
Види повеќе

9. Негувател, Личен асистент Медицина и Социјална заштита

436 EUR
Види повеќе

10. Работник на шалтер во обложувалница Трговија

450 EUR
Види повеќе

11. Работник на бензинска пумпа Услужни дејности

452 EUR
Види повеќе

12. Приправник - студент по право Право и Законодавство

454 EUR
Види повеќе

13. Рецепционер Администрација

454 EUR
Види повеќе

14. Курир Транспорт, Логистика

460 EUR
Види повеќе

15. Медицински лаборант Медицина и Социјална заштита

462 EUR
Види повеќе

16. Водоводџија Услужни дејности

465 EUR
Види повеќе

17. Медицинска сестра Медицина и Социјална заштита

472 EUR
Види повеќе

18. Оператор на машина Хемиска Индустрија

473 EUR
Види повеќе

19. Хигиеничар Општа работа

474 EUR
Види повеќе

20. Физиотерапевт Медицина и Социјална заштита

474 EUR
Види повеќе

Споредете ја својата плата

Споредете ја вашата плата