logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Администрација вообичаено се движи од 15.065 MKD (минимална плата) до 29.743 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
16K
18K
20K
22K
24K
26K
28K
30K
 
10% 15K MKD
90% 30K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Административен работник, јавен службеник

14.500 - 26.223 MKD

Администратор / оператор на наплатно место

14.500 - 23.802 MKD

Архивист, администратор на регистар

14.827 - 26.880 MKD

Асистент

16.469 - 31.351 MKD

Главен рецепционер

14.566 - 25.957 MKD

Координатор на ЕУ проекти

16.289 - 70.816 MKD

Оператор во контакт центар

16.393 - 29.225 MKD

Офис менаџер

15.342 - 38.600 MKD

Рецепционер

14.500 - 24.454 MKD

Рецепционер I

14.500 - 23.258 MKD

Секретар

14.822 - 26.387 MKD

Службеник за внес на податоци

14.500 - 26.915 MKD

Специјалист за прокура

17.844 - 44.196 MKD