logo
Нето месечна плата
19K
20K
 
10% 20K MKD
90% 24K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Лектор

14.500 - 30.975 MKD

Преведувач

19.601 - 25.185 MKD

Проектен менаџер

Толкувач

14.500 - 39.007 MKD