logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Банкарство вообичаено се движи од 20.903 MKD (минимална плата) до 46.893 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 21K MKD
90% 47K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Back Office Specialist

17.785 - 43.627 MKD

Compliance Specialist

21.246 - 52.356 MKD

Relationship Manager

22.578 - 54.906 MKD

Администратор за наплата

14.500 - 32.216 MKD

Благајник

17.056 - 33.832 MKD

Брокер на берза

22.251 - 56.574 MKD

Дилер/Трговец

14.500 - 41.921 MKD

Директор на филијала

24.866 - 73.313 MKD

Интерен ревизор

24.062 - 55.212 MKD

Кредитен референт

21.202 - 39.357 MKD

Личен банкар

15.851 - 41.003 MKD

Личен банкар

21.296 - 43.316 MKD

Менаџер на клиенти

22.446 - 58.176 MKD

Менаџер на оддел

27.058 - 67.582 MKD

Менаџер на производи - специјалист

18.900 - 58.052 MKD

Продавач на банкарски услуги, службеник за заем

17.976 - 39.213 MKD

Продукт менаџер

21.162 - 64.537 MKD

Службеник за картички

14.564 - 33.451 MKD

Службеник за наплата

14.798 - 31.893 MKD

Советник на клиенти

18.221 - 45.588 MKD

Специјалист за ризици

22.901 - 55.305 MKD

Специјалист за спречување на перење пари

20.833 - 47.001 MKD

Финансиски аналитичар

21.742 - 49.419 MKD

Финансиски советник

16.343 - 40.569 MKD

Хипотекарен советник

16.192 - 39.247 MKD