logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Банкарство вообичаено се движи од 21.772,00 MKD (минимална плата) до 48.467,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Банкарство
30K
40K
 
10% 22K MKD
90% 48K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Back Office Specialist

17.089 - 40.132 MKD

Compliance Specialist

21.451 - 52.790 MKD

Relationship Manager

24.927 - 48.909 MKD

Администратор за наплата

14.500 - 38.343 MKD

Благајник

18.292 - 36.170 MKD

Брокер на берза

21.366 - 52.579 MKD

Дилер/Трговец

14.500 - 40.886 MKD

Директор на филијала

26.714 - 83.696 MKD

Интерен ревизор

25.241 - 59.877 MKD

Кредитен референт

21.687 - 39.278 MKD

Личен банкар

15.965 - 41.636 MKD

Личен банкар

23.401 - 41.957 MKD

Менаџер на клиенти

19.395 - 52.053 MKD

Менаџер на оддел

24.281 - 69.181 MKD

Менаџер на производи - специјалист

19.036 - 58.867 MKD

Продавач на банкарски услуги, службеник за заем

20.664 - 38.547 MKD

Продукт менаџер

25.494 - 59.906 MKD

Службеник за картички

14.500 - 33.466 MKD

Службеник за наплата

14.652 - 34.229 MKD

Советник на клиенти

18.750 - 43.382 MKD

Специјалист за ризици

23.190 - 54.139 MKD

Специјалист за спречување на перење пари

20.395 - 45.629 MKD

Финансиски аналитичар

24.791 - 46.974 MKD

Финансиски советник

15.831 - 47.764 MKD

Хипотекарен советник

15.819 - 39.543 MKD