logo
Нето месечна плата
30K
40K
50K
 
10% 21K MKD
90% 49K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Back Office Specialist

20.482 - 40.800 MKD

Compliance Specialist

20.743 - 49.120 MKD

Relationship Manager

23.396 - 57.632 MKD

Администратор за наплата

14.500 - 31.426 MKD

Благајник

17.257 - 35.059 MKD

Брокер на берза

21.703 - 57.224 MKD

Дилер/Трговец

14.500 - 39.908 MKD

Директор на филијала

26.710 - 65.694 MKD

Интерен ревизор

23.191 - 56.459 MKD

Кредитен референт

20.662 - 34.989 MKD

Личен банкар

14.975 - 41.252 MKD

Личен банкар

21.418 - 47.471 MKD

Менаџер за управување со ризик

26.803 - 69.300 MKD

Менаџер на клиенти

19.168 - 47.206 MKD

Менаџер на оддел

24.180 - 70.018 MKD

Менаџер на производи - специјалист

19.734 - 62.173 MKD

Продавач на банкарски услуги, службеник за заем

20.193 - 40.271 MKD

Продукт менаџер

21.358 - 61.312 MKD

Проектен менаџер

26.674 - 68.436 MKD

Службеник за картички

14.500 - 36.951 MKD

Службеник за наплата

14.708 - 32.109 MKD

Советник на клиенти

19.108 - 35.445 MKD

Специјалист за ризици

22.251 - 55.620 MKD

Специјалист за спречување на перење пари

20.423 - 48.944 MKD

Финансиски аналитичар

22.655 - 50.099 MKD

Финансиски советник

16.679 - 39.977 MKD

Хипотекарен советник

16.348 - 40.328 MKD