logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Банкарство вообичаено се движи од 21.240,00 MKD (минимална плата) до 46.834,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Банкарство
30K
40K
 
10% 21K MKD
90% 47K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Back Office Specialist

17.951 - 40.547 MKD

Compliance Specialist

22.042 - 53.893 MKD

Relationship Manager

22.637 - 54.067 MKD

Администратор за наплата

14.500 - 32.812 MKD

Благајник

17.773 - 33.461 MKD

Брокер на берза

21.358 - 55.889 MKD

Дилер/Трговец

14.500 - 42.969 MKD

Директор на филијала

25.419 - 76.451 MKD

Интерен ревизор

25.048 - 57.044 MKD

Кредитен референт

21.998 - 38.054 MKD

Личен банкар

15.952 - 41.444 MKD

Личен банкар

23.465 - 40.214 MKD

Менаџер на клиенти

19.756 - 56.455 MKD

Менаџер на оддел

26.012 - 63.248 MKD

Менаџер на производи - специјалист

18.548 - 57.106 MKD

Продавач на банкарски услуги, службеник за заем

18.402 - 37.229 MKD

Продукт менаџер

26.120 - 60.234 MKD

Службеник за картички

14.517 - 34.443 MKD

Службеник за наплата

15.066 - 31.958 MKD

Советник на клиенти

18.426 - 45.555 MKD

Специјалист за ризици

22.839 - 55.532 MKD

Специјалист за спречување на перење пари

20.881 - 46.013 MKD

Финансиски аналитичар

22.056 - 48.799 MKD

Финансиски советник

16.373 - 40.964 MKD

Хипотекарен советник

16.576 - 40.038 MKD