logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Економија, Финансии, Сметководство вообичаено се движи од 18.002 MKD (минимална плата) до 44.721 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
30K
40K
 
10% 18K MKD
90% 45K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data analyst

17.777 - 58.898 MKD

Асистент на финансиски контролор

15.159 - 43.277 MKD

Благајник

15.836 - 34.265 MKD

Главен сметководител

18.425 - 49.302 MKD

Даночен советник

19.338 - 60.120 MKD

Економист

16.613 - 37.514 MKD

Калкулант

14.500 - 32.227 MKD

Консултант

16.854 - 51.435 MKD

Помлад сметководител

17.239 - 35.773 MKD

Помлад статистичар

14.500 - 38.178 MKD

Помошник на даночен советник

18.215 - 33.676 MKD

Помошник ревизор

16.434 - 34.211 MKD

Постар сметководител

18.535 - 34.678 MKD

Постар статистичар

17.861 - 54.737 MKD

Ревизор

18.858 - 68.944 MKD

Службеник за наплата

14.500 - 26.444 MKD

Службеник за пресметка на плати

14.500 - 40.999 MKD

Сметководител

17.121 - 35.367 MKD

Специјалист за известување

15.907 - 47.966 MKD

Специјалист за наплата

14.500 - 37.856 MKD

Специјалист за наплата

14.500 - 38.848 MKD

Специјалист за финансиски пазари

18.676 - 55.819 MKD

Статистичар

14.697 - 44.475 MKD

Финансиски агент

15.103 - 45.553 MKD

Финансиски аналитичар

25.639 - 45.860 MKD

Финансиски контролор

21.332 - 75.056 MKD

Финансиски советник

14.645 - 39.450 MKD