logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Економија, Финансии, Сметководство вообичаено се движи од 18.409,00 MKD (минимална плата) до 43.701,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Економија, Финансии, Сметководство
20K
30K
40K
 
10% 18K MKD
90% 44K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data analyst

18.555 - 51.058 MKD

Асистент на финансиски контролор

20.341 - 40.842 MKD

Благајник

15.270 - 29.836 MKD

Главен сметководител

20.125 - 48.039 MKD

Даночен советник

18.774 - 61.461 MKD

Економист

17.799 - 38.100 MKD

Калкулант

14.500 - 33.693 MKD

Консултант

18.517 - 65.106 MKD

Помлад сметководител

16.912 - 36.304 MKD

Помлад статистичар

14.500 - 38.380 MKD

Помошник на даночен советник

17.581 - 34.220 MKD

Помошник ревизор

14.500 - 36.100 MKD

Постар сметководител

19.039 - 33.459 MKD

Постар статистичар

18.153 - 54.323 MKD

Ревизор

20.981 - 67.582 MKD

Службеник за наплата

14.500 - 26.546 MKD

Службеник за пресметка на плати

17.862 - 40.646 MKD

Сметководител

17.572 - 36.800 MKD

Специјалист за известување

15.828 - 45.348 MKD

Специјалист за наплата

14.500 - 37.987 MKD

Специјалист за наплата

14.500 - 40.111 MKD

Специјалист за финансиски пазари

18.877 - 56.063 MKD

Статистичар

14.500 - 45.281 MKD

Финансиски агент

15.555 - 44.933 MKD

Финансиски аналитичар

23.550 - 45.466 MKD

Финансиски контролор

19.605 - 58.945 MKD

Финансиски советник

14.500 - 40.289 MKD