logo
Нето месечна плата
20K
30K
40K
 
10% 18K MKD
90% 41K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Data analyst

14.500 - 59.392 MKD

Асистент на финансиски контролор

16.030 - 43.774 MKD

Благајник

14.500 - 22.124 MKD

Главен сметководител

20.106 - 40.045 MKD

Даночен советник

20.589 - 61.654 MKD

Економист

16.655 - 32.532 MKD

Калкулант

14.500 - 34.409 MKD

Консултант

16.593 - 52.628 MKD

Менаџер на оддел

19.747 - 63.385 MKD

Менаџер на сектор финансии

19.019 - 86.504 MKD

Помлад сметководител

15.950 - 30.330 MKD

Помлад статистичар

14.500 - 37.521 MKD

Помошник на даночен советник

18.161 - 34.946 MKD

Помошник ревизор

16.316 - 31.940 MKD

Постар сметководител

17.969 - 34.012 MKD

Постар статистичар

19.188 - 52.645 MKD

Ревизор

19.882 - 65.227 MKD

Службеник за наплата

14.500 - 25.617 MKD

Службеник за пресметка на плати

14.500 - 38.633 MKD

Сметководител

16.757 - 30.892 MKD

Специјалист за известување

15.964 - 48.085 MKD

Специјалист за наплата

14.500 - 39.074 MKD

Специјалист за наплата

14.500 - 38.224 MKD

Специјалист за финансиски пазари

18.615 - 56.944 MKD

Статистичар

15.071 - 44.484 MKD

Финансиски агент

14.620 - 44.680 MKD

Финансиски аналитичар

20.015 - 51.974 MKD

Финансиски контролор

20.313 - 64.492 MKD

Финансиски советник

14.500 - 39.940 MKD