logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Електрично и Енергетско Инженерство вообичаено се движи од 19.671 MKD (минимална плата) до 42.977 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 20K MKD
90% 43K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

PLC Programmer

26.228 - 54.525 MKD

Електричар

17.317 - 31.665 MKD

Електричар (индустриски)

16.291 - 42.414 MKD

Електро инженер

22.521 - 51.351 MKD

Електромонтер

17.109 - 34.126 MKD

Електроничар

15.444 - 32.273 MKD

Инженер за дизајн

15.873 - 44.418 MKD

Инженер за енергија

17.179 - 53.184 MKD

Инженер за одржување

14.554 - 43.707 MKD

Инспекциски техничар

14.500 - 38.422 MKD

Оператор на машини за производство на електрична енергија

14.500 - 32.221 MKD

Процесен инженер

16.401 - 43.621 MKD

Сервисен инженер

17.155 - 44.422 MKD

Сервисен техничар

19.346 - 31.043 MKD

Сервисер

14.518 - 32.379 MKD

Техничар

14.500 - 32.483 MKD

Техничар за дизајн

15.915 - 41.990 MKD

Техничар за електротехника

19.108 - 31.901 MKD

Технолог

16.101 - 39.589 MKD