logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Електрично и Енергетско Инженерство вообичаено се движи од 19.214,00 MKD (минимална плата) до 41.891,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Електрично и Енергетско Инженерство
30K
40K
 
10% 19K MKD
90% 42K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

PLC Programmer

26.807 - 51.630 MKD

Електричар

17.215 - 32.873 MKD

Електричар (индустриски)

15.888 - 43.321 MKD

Електро инженер

21.886 - 48.898 MKD

Електромонтер

16.119 - 34.604 MKD

Електроничар

14.968 - 32.570 MKD

Инженер за дизајн

15.458 - 45.849 MKD

Инженер за енергија

16.488 - 53.935 MKD

Инженер за одржување

14.832 - 39.937 MKD

Инспекциски техничар

14.500 - 37.225 MKD

Оператор на машини за производство на електрична енергија

14.788 - 32.962 MKD

Процесен инженер

15.797 - 43.301 MKD

Сервисен инженер

17.559 - 42.260 MKD

Сервисен техничар

17.677 - 30.781 MKD

Сервисер

14.500 - 31.252 MKD

Техничар

14.500 - 34.920 MKD

Техничар за дизајн

15.702 - 41.899 MKD

Техничар за електротехника

19.040 - 33.052 MKD

Технолог

15.203 - 41.616 MKD