logo
Нето месечна плата
20K
30K
40K
 
10% 18K MKD
90% 41K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

PLC Programmer

19.920 - 53.165 MKD

Електричар

14.500 - 33.897 MKD

Електричар (индустриски)

15.316 - 30.327 MKD

Електро инженер

21.495 - 43.959 MKD

Електромонтер

14.968 - 30.807 MKD

Електроничар

14.500 - 27.689 MKD

Инженер за дизајн

15.194 - 41.640 MKD

Инженер за енергија

17.455 - 48.295 MKD

Инженер за одржување

16.097 - 44.942 MKD

Инспекциски техничар

14.500 - 36.458 MKD

Оператор на машини за производство на електрична енергија

14.676 - 29.396 MKD

Проектен менаџер

18.077 - 64.299 MKD

Процесен инженер

17.565 - 43.312 MKD

Сервисен инженер

16.711 - 43.549 MKD

Сервисен техничар

15.244 - 35.239 MKD

Сервисер

14.500 - 28.374 MKD

Техничар

14.500 - 32.755 MKD

Техничар за дизајн

15.599 - 43.259 MKD

Техничар за електротехника

16.153 - 30.983 MKD

Технички менаџер

17.810 - 56.819 MKD

Технолог

15.380 - 38.103 MKD