logo
Нето месечна плата
20K
22K
24K
26K
28K
30K
32K
34K
 
10% 18K MKD
90% 33K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Еколог

15.688 - 32.256 MKD

Екологист

15.528 - 33.822 MKD

Инженер за водостопанство

16.529 - 36.366 MKD

Менаџер за шумарство

18.845 - 40.391 MKD

Метеоролог

Окружен шумски полицаец

14.500 - 30.147 MKD

Работник со секира

15.691 - 34.153 MKD

Техничар за водостопанство

14.500 - 27.808 MKD

Шумар

14.519 - 30.910 MKD

Шумарски инженер

15.736 - 35.182 MKD

Шумарски техничар

15.608 - 31.598 MKD