logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Водостопанство, Шумарство, Животна средина вообичаено се движи од 20.605 MKD (минимална плата) до 24.292 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
20K
 
10% 21K MKD
90% 24K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Еколог

15.067 - 32.043 MKD

Екологист

14.982 - 31.878 MKD

Инженер за водостопанство

16.426 - 35.982 MKD

Менаџер за шумарство

18.207 - 40.555 MKD

Метеоролог

15.065 - 32.974 MKD

Окружен шумски полицаец

14.500 - 31.491 MKD

Работник со секира

14.542 - 32.772 MKD

Техничар за водостопанство

14.500 - 27.547 MKD

Шумар

14.500 - 30.797 MKD

Шумарски инженер

16.137 - 35.556 MKD

Шумарски техничар

15.369 - 31.653 MKD