logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Фармацевтска Индустрија вообичаено се движи од 21.356 MKD (минимална плата) до 44.945 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 21K MKD
90% 45K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Clinical Data Manager

17.557 - 47.367 MKD

Клинички стручен соработник

23.804 - 62.922 MKD

Медицински претставник за продажба

20.865 - 43.557 MKD

Медицински советник

28.817 - 67.804 MKD

Менаџер за регулаторни работи

29.195 - 82.699 MKD

Менаџер за фармацевтски производи

28.350 - 68.085 MKD

Специјалист за безбедност на лекови

19.296 - 64.772 MKD

Специјалист за регулаторни работи

20.523 - 48.307 MKD

Фармацевт

21.538 - 38.582 MKD

Фармацевтски лаборант

16.338 - 36.250 MKD