logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Фармацевтска Индустрија вообичаено се движи од 21.429,00 MKD (минимална плата) до 47.793,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Фармацевтска Индустрија
30K
40K
 
10% 21K MKD
90% 48K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Clinical Data Manager

17.320 - 47.696 MKD

Клинички стручен соработник

23.332 - 64.958 MKD

Медицински претставник за продажба

24.083 - 38.140 MKD

Медицински советник

28.911 - 67.678 MKD

Менаџер за регулаторни работи

27.664 - 87.389 MKD

Менаџер за фармацевтски производи

27.167 - 66.565 MKD

Специјалист за безбедност на лекови

19.311 - 54.226 MKD

Специјалист за регулаторни работи

20.842 - 50.256 MKD

Фармацевт

19.591 - 38.675 MKD

Фармацевтски лаборант

14.500 - 40.056 MKD