logo
Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 24K MKD
90% 41K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Инженер по металургија

14.500 - 35.762 MKD

Металург

14.500 - 37.468 MKD

Работник во топилница

14.500 - 30.436 MKD

Рудар

17.912 - 65.302 MKD

Рударски инженер

25.397 - 25.413 MKD

Рударски техничар

15.892 - 40.420 MKD