logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Рударство, Металургија вообичаено се движи од 22.850 MKD (минимална плата) до 36.822 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
24K
26K
28K
30K
32K
34K
36K
38K
 
10% 23K MKD
90% 37K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Инженер по металургија

14.500 - 36.769 MKD

Металург

15.557 - 37.515 MKD

Работник во топилница

14.500 - 29.797 MKD

Рудар

17.995 - 33.037 MKD

Рударски инженер

33.911 - 47.960 MKD

Рударски техничар

15.659 - 39.615 MKD