logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Рударство, Металургија вообичаено се движи од 22.265,00 MKD (минимална плата) до 37.886,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Рударство, Металургија
30K
 
10% 22K MKD
90% 38K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Инженер по металургија

14.500 - 34.678 MKD

Металург

15.140 - 38.119 MKD

Работник во топилница

14.500 - 30.523 MKD

Рудар

17.071 - 32.960 MKD

Рударски инженер

32.248 - 50.489 MKD

Рударски техничар

16.208 - 39.268 MKD