logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Услужни дејности вообичаено се движи од 16.117 MKD (минимална плата) до 26.456 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
16K
18K
20K
22K
24K
26K
 
10% 16K MKD
90% 26K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Водоводџија

14.500 - 29.067 MKD

Градинар

14.500 - 23.597 MKD

Дизајнер на отворен простор (паркови, дворови)

14.500 - 30.967 MKD

Домаќинка

14.500 - 21.826 MKD

Златар

14.500 - 25.656 MKD

Козметичар

20.886 - 26.935 MKD

Котлар

14.500 - 23.654 MKD

Педикирист, Маникирист, Техничар за нокти

14.500 - 27.086 MKD

Работник во одржување

14.500 - 30.085 MKD

Работник на бензинска пумпа

16.402 - 25.891 MKD

Сервисен техничар

14.500 - 33.793 MKD

Собирач на отпад

14.500 - 23.995 MKD

Стилист

14.500 - 29.274 MKD

Супервизор за одржување на домаќинство

14.500 - 33.067 MKD

Фризер

14.500 - 22.459 MKD

Цвеќар

14.500 - 23.797 MKD