logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Осигурување вообичаено се движи од 23.577 MKD (минимална плата) до 41.507 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Осигурување
30K
40K
 
10% заработуваат помалку 24K MKD
10% заработуваат повеќе 42K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

За компании - Извор од доверба кој ќе ви помогне во одлучувањето за плати

Одредете ги платите на вашите вработени правично, со помош на деталниот извештај за плати. Имајте релевантни податоци за плати секогаш при рака.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Health Program Development Specialist

19.371 - 56.331 MKD
Види повеќе

Product Development Specialist

20.909 - 61.838 MKD
Види повеќе

Администратор за осигурителни полиси

16.833 - 34.454 MKD
Види повеќе

Актуар

23.690 - 76.726 MKD
Види повеќе

Директор на филијала

32.170 - 95.635 MKD
Види повеќе

Менаџер на оддел

25.631 - 83.452 MKD
Види повеќе

Осигурителен брокер

16.388 - 36.703 MKD
Види повеќе

Проценител за ризик

16.005 - 54.817 MKD
Види повеќе

Сметководител

20.632 - 34.765 MKD
Види повеќе

Советник за загуба

14.192 - 46.915 MKD
Види повеќе

Специјалист за контрола на исплата на осигурување

12.609 - 45.284 MKD
Види повеќе

Специјалист за набавка на здравствена заштита

15.595 - 53.002 MKD
Види повеќе

Специјалист за реосигурување

18.460 - 55.107 MKD
Види повеќе

Техничар за осигурување

14.353 - 50.299 MKD
Види повеќе