logo
Нето месечна плата
20K
30K
 
10% 16K MKD
90% 36K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Благајник

14.500 - 25.218 MKD

Виљушкарист

16.638 - 30.173 MKD

Возач

14.541 - 31.929 MKD

Возач на автобус

14.500 - 28.450 MKD

Возач на камион

14.500 - 30.433 MKD

Возач на трамвај

14.509 - 31.344 MKD

Возач на тролебус

14.500 - 29.940 MKD

Воздухопловен техничар

18.973 - 39.219 MKD

Гостилничар

Диспечер

17.813 - 38.390 MKD

Диспечер на железничка станица

14.549 - 31.129 MKD

Кондуктер

14.500 - 28.276 MKD

Контролор во логистика

17.873 - 40.396 MKD

Контролор за воздушен сообраќај

27.441 - 90.590 MKD

Координатор

16.108 - 36.010 MKD

Курир

14.500 - 23.433 MKD

Магационер

14.758 - 27.354 MKD

Машиновозач

16.403 - 38.158 MKD

Менаџер за логистика

17.890 - 53.935 MKD

Менаџер за набавка

14.500 - 44.901 MKD

Менаџер за транспорт и лигистика

21.202 - 58.354 MKD

Менаџер на возен парк

15.120 - 45.318 MKD

Менаџер на складиште

14.500 - 39.966 MKD

Морнар

28.758 - 89.733 MKD

Организатор на поморскиот транспорт

18.821 - 40.096 MKD

Пилот

30.061 - 99.144 MKD

Поморски офицер

Поштар

14.500 - 21.064 MKD

Проектен менаџер

17.611 - 56.083 MKD

Работник во дистрибуција

16.735 - 25.657 MKD

Раководител на пошта

Раководител на продажба

14.500 - 41.261 MKD

Раководител на техничка инспекција на возила

14.500 - 44.204 MKD

Службеник за увоз / извоз

16.893 - 35.805 MKD

Сообраќаен инженер

15.537 - 35.719 MKD

Сообраќаец

15.718 - 35.082 MKD

Таксист

14.500 - 25.925 MKD

Царински посредник

18.997 - 41.099 MKD

Шофер

15.780 - 33.786 MKD

Шпедитер

15.808 - 30.713 MKD