logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Човечки Ресурси вообичаено се движи од 23.980 MKD (минимална плата) до 48.253 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
 
10% 24K MKD
90% 48K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

HR Business Partner

27.353 - 71.801 MKD

HR Generalist

17.796 - 38.199 MKD

Асистент за човечки ресурси

21.471 - 40.749 MKD

Директор за човечки ресурси

15.388 - 39.042 MKD

Кариерен советник

14.500 - 32.207 MKD

Консултант за човечки ресурси

16.085 - 40.079 MKD

Координатор за човечки ресурси

27.300 - 44.888 MKD

Коуч

15.735 - 41.840 MKD

Менаџер на оддел

24.671 - 63.317 MKD

Професионален психолог

15.225 - 37.682 MKD

Регрутер

22.678 - 45.899 MKD

Специјалист за едукација на вработените

17.536 - 46.056 MKD

Специјалист за компензација и бенефиции

17.643 - 44.120 MKD

Тутор

14.694 - 38.324 MKD