logo
Нето месечна плата
30K
40K
50K
60K
 
10% 20K MKD
90% 66K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Account Director

16.525 - 59.308 MKD

Art Director

15.584 - 58.547 MKD

Facility Manager

19.382 - 52.061 MKD

Product owner

26.563 - 88.705 MKD

Бренд менаџер

19.372 - 52.023 MKD

Главен и одговорен уредник

14.500 - 52.793 MKD

ИТ Менаџер

20.677 - 92.521 MKD

Маркетинг менаџер

18.146 - 70.033 MKD

Менаџер за квалитет

17.050 - 73.303 MKD

Менаџер за логистика

16.003 - 54.463 MKD

Менаџер за набавка

18.493 - 51.308 MKD

Менаџер за настани

16.757 - 43.517 MKD

Менаџер за продажба

15.509 - 65.418 MKD

Менаџер за производство

18.710 - 67.759 MKD

Менаџер за транспорт и лигистика

19.149 - 50.185 MKD

Менаџер за управување со ризик

25.296 - 71.298 MKD

Менаџер за човечки ресурси

18.467 - 69.306 MKD

Менаџер на возен парк

14.774 - 50.044 MKD

Менаџер на контакт центар

16.018 - 64.414 MKD

Менаџер на оддел

16.642 - 58.528 MKD

Менаџер на продавница за автомобилски делови

14.500 - 50.025 MKD

Менаџер на сектор финансии

22.744 - 95.610 MKD

Менаџер на складиште

14.500 - 41.698 MKD

Менаџер на служба за обезбедување

14.500 - 51.405 MKD

Менаџер на хотел

17.401 - 51.332 MKD

Помлад проектен менаџер

14.500 - 49.800 MKD

Постар проектен менаџер

21.510 - 89.853 MKD

Проектен менаџер

16.262 - 59.872 MKD

Процесен менаџер

20.034 - 71.206 MKD

Раководител на пошта

14.500 - 29.654 MKD

Раководител на правна служба

22.427 - 88.063 MKD

Раководител на продажба

18.471 - 63.223 MKD

Регионален менаџер

22.083 - 74.141 MKD

Супервизор во производство

14.500 - 45.622 MKD

Супервизор за одржување

15.944 - 56.415 MKD

Технички менаџер

18.433 - 77.522 MKD

Тим лидер

18.565 - 58.186 MKD

Чувар

14.500 - 26.921 MKD