logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија in Менаџмент вообичаено се движи од 20.649 MKD (минимална плата) до 62.001 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Нето месечна плата
30K
40K
50K
60K
 
10% 21K MKD
90% 62K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, дадената вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Account Director

15.932 - 63.070 MKD

Art Director

14.975 - 58.772 MKD

Facility Manager

19.630 - 50.411 MKD

Product owner

23.428 - 85.694 MKD

Бренд менаџер

21.835 - 56.038 MKD

Главен и одговорен уредник

14.521 - 52.924 MKD

ИТ Менаџер

26.267 - 95.230 MKD

Маркетинг менаџер

16.883 - 66.952 MKD

Менаџер за квалитет

17.202 - 71.513 MKD

Менаџер за логистика

16.009 - 57.123 MKD

Менаџер за набавка

20.291 - 48.065 MKD

Менаџер за настани

16.104 - 41.318 MKD

Менаџер за продажба

18.519 - 63.386 MKD

Менаџер за производство

18.083 - 72.947 MKD

Менаџер за транспорт и лигистика

17.773 - 52.560 MKD

Менаџер за управување со ризик

25.945 - 72.338 MKD

Менаџер за човечки ресурси

20.160 - 64.974 MKD

Менаџер на возен парк

14.904 - 47.386 MKD

Менаџер на контакт центар

16.646 - 66.926 MKD

Менаџер на оддел

16.705 - 73.017 MKD

Менаџер на продавница за автомобилски делови

14.500 - 49.237 MKD

Менаџер на сектор финансии

24.329 - 90.115 MKD

Менаџер на складиште

14.500 - 43.342 MKD

Менаџер на служба за обезбедување

14.580 - 51.637 MKD

Менаџер на хотел

19.812 - 71.737 MKD

Помлад проектен менаџер

14.500 - 48.768 MKD

Постар проектен менаџер

20.633 - 90.174 MKD

Проектен менаџер

17.790 - 60.378 MKD

Процесен менаџер

19.520 - 72.215 MKD

Раководител на пошта

14.500 - 30.335 MKD

Раководител на правна служба

23.136 - 84.287 MKD

Раководител на продажба

20.009 - 64.754 MKD

Регионален менаџер

23.716 - 67.891 MKD

Супервизор во производство

14.500 - 54.644 MKD

Супервизор за одржување

16.357 - 55.299 MKD

Технички менаџер

20.660 - 70.307 MKD

Тим лидер

21.927 - 53.908 MKD

Чувар

14.500 - 28.348 MKD