logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Менаџмент вообичаено се движи од 21.230,00 MKD (минимална плата) до 64.217,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Менаџмент
30K
40K
50K
60K
 
10% 21K MKD
90% 64K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

Account Director

15.743 - 75.738 MKD

Art Director

14.500 - 66.518 MKD

Facility Manager

20.050 - 48.771 MKD

Product owner

21.184 - 88.926 MKD

Бренд менаџер

18.778 - 55.969 MKD

Главен и одговорен уредник

14.500 - 54.809 MKD

ИТ Менаџер

24.625 - 108.250 MKD

Маркетинг менаџер

22.475 - 75.007 MKD

Менаџер за квалитет

15.712 - 81.662 MKD

Менаџер за логистика

17.852 - 55.948 MKD

Менаџер за набавка

18.710 - 44.167 MKD

Менаџер за настани

16.471 - 43.928 MKD

Менаџер за продажба

20.137 - 58.982 MKD

Менаџер за производство

19.931 - 64.000 MKD

Менаџер за транспорт и лигистика

22.982 - 56.601 MKD

Менаџер за управување со ризик

27.077 - 73.290 MKD

Менаџер за човечки ресурси

20.494 - 67.944 MKD

Менаџер на возен парк

14.891 - 46.810 MKD

Менаџер на контакт центар

16.896 - 67.268 MKD

Менаџер на оддел

17.032 - 58.550 MKD

Менаџер на продавница за автомобилски делови

14.500 - 49.823 MKD

Менаџер на ресторан

14.500 - 44.834 MKD

Менаџер на сектор финансии

26.544 - 97.402 MKD

Менаџер на складиште

14.500 - 39.591 MKD

Менаџер на служба за обезбедување

15.507 - 57.671 MKD

Менаџер на хотел

21.143 - 66.703 MKD

Помлад проектен менаџер

14.500 - 47.593 MKD

Постар проектен менаџер

20.620 - 91.629 MKD

Проектен менаџер

17.429 - 65.006 MKD

Процесен менаџер

18.732 - 74.077 MKD

Раководител на пошта

14.500 - 30.281 MKD

Раководител на правна служба

25.338 - 88.130 MKD

Раководител на продажба

21.273 - 67.981 MKD

Регионален менаџер

28.230 - 70.625 MKD

Супервизор во производство

24.000 - 55.300 MKD

Супервизор за одржување

15.722 - 53.034 MKD

Технички менаџер

18.708 - 71.862 MKD

Тим лидер

20.132 - 58.315 MKD

Чувар

14.500 - 34.975 MKD