logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија во Информациски Технологии вообичаено се движи од 20.687,00 MKD (минимална плата) до 75.258,00 MKD (највисок просек, вистинската максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните работни позиции. Доколку ве интересира платата за одредена работна позиција, погледнете ја подолу платата за специфична работна позиција.

Просечна нето плата во категоријата Информациски Технологии
30K
40K
50K
60K
70K
 
10% 21K MKD
90% 75K MKD
Платите може да варираат во зависност од позициите, прикажаната вредност е индикативна.

Кликнете на позицијата на која сте вработени и учествувајте во истражувањето.

.NET Programmer

21.968 - 79.977 MKD

ABAP Programmer

20.295 - 79.079 MKD

ASP.NET Programmer

18.705 - 61.014 MKD

Android Developer

19.597 - 75.946 MKD

Business Intelligence Specialist

17.860 - 51.374 MKD

C Programmer

18.274 - 66.540 MKD

C# Programmer

16.516 - 67.802 MKD

C++ Programmer

20.464 - 70.674 MKD

Database Administrator

17.649 - 60.901 MKD

Database Analyst

16.805 - 63.088 MKD

IC Design Engineer

22.627 - 85.948 MKD

IT Analyst

18.097 - 65.822 MKD

IT Architect

27.284 - 112.762 MKD

IT Consultant

14.938 - 79.651 MKD

IT Network Administrator

14.500 - 57.107 MKD

IT Product Manager

20.141 - 101.230 MKD

IT Project Manager

28.578 - 101.217 MKD

IT Security Specialist

19.121 - 75.491 MKD

IT System Administrator

16.752 - 56.809 MKD

IT Tester

21.752 - 69.082 MKD

IT/Technical Support Specialist

18.858 - 54.164 MKD

Java Programmer

20.785 - 100.334 MKD

Javascript Programmer

22.693 - 70.291 MKD

Microcontroller programmer

20.925 - 76.278 MKD

Objective-C Programmer

18.708 - 72.589 MKD

Oracle Programmer

19.507 - 73.880 MKD

PHP Programmer

19.662 - 80.581 MKD

Perl Programmer

17.096 - 64.915 MKD

Python Programmer

21.910 - 80.196 MKD

QA Automation Tester

20.690 - 73.677 MKD

R Programmer

Scrum Master

24.727 - 77.095 MKD

Software Engineer

27.279 - 88.224 MKD

Systems Administrator

15.556 - 53.921 MKD

Systems Engineer

23.979 - 76.993 MKD

User Experience Expert

17.851 - 65.016 MKD

iOS Developer

19.043 - 79.590 MKD

Веб администратор

14.500 - 31.165 MKD

Веб дизајнер

19.667 - 66.639 MKD

Инженер DevOps

22.344 - 83.430 MKD

Програмер

22.353 - 88.889 MKD

Руби програмер / програмер

22.261 - 83.190 MKD

Сервисен инженер

15.406 - 46.701 MKD

Сервисен техничар

14.500 - 25.939 MKD

Техничар за компјутерска технологија

15.977 - 49.581 MKD

Технички писател

15.915 - 41.689 MKD