logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 18.342 MKD (минимална плата) до 52.286 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
31.542
456
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
29.232
621
icon

Администрација


Види повеќе
25.549
498
icon

Банкарство


Види повеќе
37.939
390
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
27.803
15
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
32.606
636
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
24.278
45
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
34.724
616
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
33.307
231
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
24.089
114
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
58.667
822
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
26.072
46
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
26.352
79
icon

Лизинг


Види повеќе
41.256
3
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
32.717
225
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
28.263
637
icon

Менаџмент


Види повеќе
47.531
445
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.304
35
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
31.131
309
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
26.386
49
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
25.424
138
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
26.747
299
icon

Општа работа


Види повеќе
19.728
173
icon

Осигурување


Види повеќе
32.643
74
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
33.747
112
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
28.290
13
icon

Производство


Види повеќе
27.193
76
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
30.285
7
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
18.351
41
icon

Телекомуникации


Види повеќе
33.832
15
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
39.843
19
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
71.863
59
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
27.427
364
icon

Трговија


Види повеќе
26.255
378
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
23.667
149
icon

Услужни дејности


Види повеќе
22.054
47
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
33.428
58
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
28.859
25
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
35.630
121