logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 16.160,00 MKD (минимална плата) до 44.401,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
30.492
510
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
26.091
627
icon

Администрација


Види повеќе
23.064
500
icon

Банкарство


Види повеќе
33.584
627
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
23.473
52
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
27.744
654
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
21.475
138
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
30.350
669
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
30.365
411
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
22.385
289
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
46.083
929
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
29.108
140
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
23.346
136
icon

Лизинг


Види повеќе
35.189
2
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
29.776
416
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
25.049
657
icon

Менаџмент


Види повеќе
40.784
668
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
32.280
83
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
28.661
342
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
23.768
175
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.038
193
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
25.220
387
icon

Општа работа


Види повеќе
19.114
216
icon

Осигурување


Види повеќе
28.260
107
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
25.652
269
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
23.447
48
icon

Производство


Види повеќе
25.504
250
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
32.396
49
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
17.769
106
icon

Телекомуникации


Види повеќе
31.983
124
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
45.530
35
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
70.942
178
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
26.821
608
icon

Трговија


Види повеќе
25.827
768
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.355
411
icon

Услужни дејности


Види повеќе
21.441
138
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.365
103
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
27.157
83
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
34.069
242