logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 16.154,00 MKD (минимална плата) до 45.482,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
30.485
495
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
26.512
673
icon

Администрација


Види повеќе
22.580
550
icon

Банкарство


Види повеќе
33.689
675
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
23.790
11
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
28.084
640
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
21.773
146
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
30.229
664
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
30.307
421
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
22.188
309
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
46.405
946
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
28.773
156
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
23.425
141
icon

Лизинг


Види повеќе
35.986
0
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
29.126
429
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
25.374
631
icon

Менаџмент


Види повеќе
40.870
723
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
32.626
91
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
28.410
371
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
23.735
183
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.025
201
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
25.341
406
icon

Општа работа


Види повеќе
19.164
227
icon

Осигурување


Види повеќе
28.640
111
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
25.502
297
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
23.633
51
icon

Производство


Види повеќе
25.446
259
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
32.514
51
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
17.815
114
icon

Телекомуникации


Види повеќе
32.063
129
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
45.839
39
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
71.827
186
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
27.087
640
icon

Трговија


Види повеќе
26.466
774
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.370
458
icon

Услужни дејности


Види повеќе
21.476
152
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.368
123
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.959
88
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
33.934
255