logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 15.851,00 MKD (минимална плата) до 41.580,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
30.906
494
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
25.411
824
icon

Администрација


Види повеќе
22.200
607
icon

Банкарство


Види повеќе
32.812
668
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
22.559
48
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
27.515
727
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
21.740
135
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
29.609
789
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
29.447
442
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
22.190
282
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
44.811
991
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
28.606
132
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
23.549
128
icon

Лизинг


Види повеќе
36.143
3
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
29.175
458
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
24.574
666
icon

Менаџмент


Види повеќе
39.970
696
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
32.726
75
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
27.901
360
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
23.580
155
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.576
180
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
24.960
392
icon

Општа работа


Види повеќе
19.225
194
icon

Осигурување


Види повеќе
28.216
91
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
25.048
249
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
23.199
45
icon

Производство


Види повеќе
25.470
244
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
32.066
46
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
17.650
107
icon

Телекомуникации


Види повеќе
32.435
117
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
46.532
29
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
69.443
155
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
25.837
759
icon

Трговија


Види повеќе
25.503
757
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.137
446
icon

Услужни дејности


Види повеќе
21.523
127
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.289
91
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.858
72
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
34.042
221