logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 300,00 USD (минимална плата) до 859,00 USD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
USD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
569
499
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
491
663
icon

Администрација


Види повеќе
405
385
icon

Банкарство


Види повеќе
618
691
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
440
12
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
529
670
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
407
146
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
564
682
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
530
192
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
413
286
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
942
779
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
523
152
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
442
134
icon

Лизинг


Види повеќе
664
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
565
458
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
453
405
icon

Менаџмент


Види повеќе
776
408
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
610
92
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
530
377
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
439
179
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
445
203
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
474
401
icon

Општа работа


Види повеќе
337
74
icon

Осигурување


Види повеќе
479
37
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
478
277
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
451
14
icon

Производство


Види повеќе
471
261
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
599
52
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
330
119
icon

Телекомуникации


Види повеќе
539
22
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
829
44
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.350
190
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
497
689
icon

Трговија


Види повеќе
492
706
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
412
455
icon

Услужни дејности


Види повеќе
350
41
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
578
123
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
456
28
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
618
238