logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 309,00 USD (минимална плата) до 858,00 USD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
USD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
573
518
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
499
647
icon

Администрација


Види повеќе
451
548
icon

Банкарство


Види повеќе
661
626
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
449
50
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
536
662
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
417
141
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
595
691
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
582
440
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
435
284
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
906
919
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
553
142
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
455
127
icon

Лизинг


Види повеќе
704
2
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
584
420
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
485
621
icon

Менаџмент


Види повеќе
789
642
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
623
78
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
546
364
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
462
166
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
469
190
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
489
374
icon

Општа работа


Види повеќе
375
202
icon

Осигурување


Види повеќе
550
100
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
501
270
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
452
45
icon

Производство


Види повеќе
503
226
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
631
49
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
343
107
icon

Телекомуникации


Види повеќе
622
122
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
895
33
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.360
166
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
512
656
icon

Трговија


Види повеќе
500
751
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
433
417
icon

Услужни дејности


Види повеќе
417
133
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
605
97
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
521
75
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
659
215