logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 260,00 EUR (минимална плата) до 721,00 EUR (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
EUR
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
480
518
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
418
647
icon

Администрација


Види повеќе
377
548
icon

Банкарство


Види повеќе
554
626
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
376
50
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
449
662
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
350
141
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
499
691
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
488
440
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
365
284
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
759
919
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
463
142
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
381
127
icon

Лизинг


Види повеќе
590
2
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
489
420
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
407
621
icon

Менаџмент


Види повеќе
661
642
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
522
78
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
458
364
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
387
166
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
393
190
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
409
374
icon

Општа работа


Види повеќе
314
202
icon

Осигурување


Види повеќе
461
100
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
420
270
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
378
45
icon

Производство


Види повеќе
421
226
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
528
49
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
287
107
icon

Телекомуникации


Види повеќе
521
122
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
749
33
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
1.139
166
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
429
656
icon

Трговија


Види повеќе
419
751
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
363
417
icon

Услужни дејности


Види повеќе
349
133
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
507
97
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
436
75
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
552
215