logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 16.274,00 MKD (минимална плата) до 46.570,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
30.812
499
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
26.615
663
icon

Администрација


Види повеќе
22.964
504
icon

Банкарство


Види повеќе
33.509
691
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
24.056
58
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
28.667
670
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
22.072
146
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
30.588
682
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
29.953
452
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
22.366
286
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
47.258
997
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
28.318
152
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
23.957
134
icon

Лизинг


Види повеќе
35.967
1
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
30.616
458
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
24.524
405
icon

Менаџмент


Види повеќе
41.093
755
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
33.042
92
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
28.740
377
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
23.814
179
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.126
203
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
25.693
401
icon

Општа работа


Види повеќе
18.283
74
icon

Осигурување


Види повеќе
28.500
108
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
25.886
277
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
24.454
14
icon

Производство


Види повеќе
25.533
261
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
32.480
52
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
17.885
119
icon

Телекомуникации


Види повеќе
31.448
123
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
44.919
44
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
73.128
190
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
26.953
689
icon

Трговија


Види повеќе
26.669
706
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.319
455
icon

Услужни дејности


Види повеќе
21.462
155
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.310
123
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.761
93
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
33.480
238