logo

Опсегот на платата за лице што работи во Македонија вообичаено се движи од 15.910,00 MKD (минимална плата) до 44.223,00 MKD (највисок просек, реалната максимална плата е повисока).

Ова е вкупната месечна плата во која се вклучени и бонусите. Платите драстично се разликуваат помеѓу различните категории на работни места. Доколку ве интересира платата за одредена категорија, погледнете ги подолу платите за специфични категории.

Пребарајте ја вашата позиција и споредете ја вашата плата со другите вработени во Македонија.

Дејности
Просечна месечна нето плата во Македонија
MKD
примерок
icon

Јавна администрација, Самоуправа


Види повеќе
29.442
518
icon

Автомобилска Индустрија


Види повеќе
25.619
647
icon

Администрација


Види повеќе
23.141
548
icon

Банкарство


Види повеќе
33.952
626
icon

Водостопанство, Шумарство, Животна средина


Види повеќе
23.059
50
icon

Градежништво и Недвижности


Види повеќе
27.505
662
icon

Дрвна Индустрија


Види повеќе
21.430
141
icon

Економија, Финансии, Сметководство


Види повеќе
30.571
691
icon

Електрично и Енергетско Инженерство


Види повеќе
29.906
440
icon

Земјоделство, Прехранбена индустрија


Види повеќе
22.353
284
icon

Информациски Технологии


Види повеќе
46.520
919
icon

Корисничка Поддршка


Види повеќе
28.406
142
icon

Култура и Уметност


Види повеќе
23.371
127
icon

Лизинг


Види повеќе
36.177
2
icon

Маркетинг, рекламирање, PR


Види повеќе
29.998
420
icon

Медицина и Социјална заштита


Види повеќе
24.923
621
icon

Менаџмент


Види повеќе
40.500
642
icon

Менаџмент со квалитет


Види повеќе
32.019
78
icon

Механички Инженеринг


Види повеќе
28.062
364
icon

Новинарство, Печатени медиуми, Медиуми


Види повеќе
23.720
166
icon

Обезбедување и Заштита


Види повеќе
24.103
190
icon

Образование, Наука и Истражување


Види повеќе
25.102
374
icon

Општа работа


Види повеќе
19.255
202
icon

Осигурување


Види повеќе
28.261
100
icon

Право и Законодавство


Види повеќе
25.732
270
icon

Преведување, толкување


Види повеќе
23.199
45
icon

Производство


Види повеќе
25.807
226
icon

Рударство, Металургија


Види повеќе
32.396
49
icon

Текстилна, Кожна, Конфекциска Индустрија


Види повеќе
17.610
107
icon

Телекомуникации


Види повеќе
31.944
122
icon

Технологија, Развој


Види повеќе
45.945
33
icon

Топ Менаџмент


Види повеќе
69.829
166
icon

Транспорт, Логистика


Види повеќе
26.291
656
icon

Трговија


Види повеќе
25.661
751
icon

Туризам, Гастрономија, Хотелиерство


Види повеќе
22.236
417
icon

Услужни дејности


Види повеќе
21.395
133
icon

Фармацевтска Индустрија


Види повеќе
31.089
97
icon

Хемиска Индустрија


Види повеќе
26.745
75
icon

Човечки Ресурси


Види повеќе
33.830
215